Nhà thông minh BKAV SMARTHOME THẾ HỆ 2

Liên hệ

Hệ thống nhà thông minh Công nghệ không dây

Kịch bản ngữ cảnh thông minh

Điều khiển trực quan bằng màn hình cảm ứng 3D

Tiêu chuẩn nhà hiện đại